Zajmuję się prowadzeniem księgowości w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy.

Pełna księgowość obejmuje:

 • bieżące księgowanie,
 • nadzór nad formalną poprawnością dokumentów,
 • przygotowywanie planu amortyzacji i prowadzeniem bieżącej ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości,
 • przygotowywanie niezbędnych materiałów księgowych, podatkowych podczas kontroli skarbowych,
 • przygotowywaniem wyjaśnień merytorycznych i rachunkowych do organów podatkowych,
 • bieżąca analizą sald kont analitycznych,
 • sporządzanie i składanie co miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych deklaracji podatkowych (CIT, VAT, PIT),
 • przygotowywanie i wysyłanie jednolitego pliku kontrolnego (JPK),
 • prowadzenie bieżącego monitoringu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami,
 • przygotowywanie propozycji kompensat należności i zobowiązań,
 • przygotowywanie w niezbędnych przypadkach wezwań do zapłaty, not odsetkowych,
 • sporządzanie i składanie raportów wymaganych przez GUS,
 • opracowywanie dokumentacji dotyczącej przyjętych przez firmę zasad rachunkowości,
 • sporządzanie i składanie druków aktualizujących do Urzędów Skarbowych, GUS.

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów obejmuje:

 • wykonywanie rocznych rozliczeń, informacji i raportów dla Urzędów Skarbowych,
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Statystycznego,
 • udzielanie wyjaśnień oraz reprezentowanie klientów przed US i ZUS,
 • bieżącą, chronologiczną ewidencję dokumentów księgowych zgodnie ze standardami rachunkowości,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • wyliczenie wszystkich wymaganych podatków i przesłanie zestawień,
 • sporządzanie deklaracji i przesłanie do US,
 • prowadzenie ewidencji rejestrów VAT,
 • przygotowywanie i wysyłanie jednolitego pliku kontrolnego (JPK).

Ryczałt ewidencjonowany obejmuje:

 • ewidencjonowanie wartości przychodu dla poszczególnych stawek ryczałtowych,
 • sprawdzanie dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • prowadzenie wykazu środków trwałych,
 • przygotowanie miesięcznych i kwartalnych rozliczeń z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • przygotowanie miesięcznych i kwartalnych deklaracji (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D).

Bądźmy w kontakcie

Jeżeli masz pytania, chcesz nawiązać ze mną współpracę lub jesteś na etapie poszukiwania księgowej, napisz lub zadzwoń.
Współpracuję Online z firmami na terenie całej Polski, natomiast w Krakowie możemy spotkać się face to face.

ul. Strzelców 17, lok. 1 parter,
31-422 Kraków