Kadry i płace

Zewnętrzna pomoc w kadrach i płacach to oszczędność czasu oraz środków finansowych dla Twojej firmy. Dzięki mojemu wsparciu otrzymasz:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • przygotowanie i złożenie zgłoszeń i dokumentów prawnych, aktualizujących stan zatrudnienia (ZUS, ZUA, ZWUA, PIP itp.),
 • prowadzenie rejestracji czasu pracy pracowników,
 • prowadzenie rejestracji i rozliczania urlopów,
 • przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązań stosunku pracy,
 • monitorowanie i wystawianie wniosków na badania medycyny pracy (wstępne i okresowe),
 • reprezentowanie podczas inspekcji i kontroli z ZUS, PIP lub US,
 • obliczenie wynagrodzenia podstawowego oraz świadczeń dodatkowych, zgodnie z postanowieniami umowy o pracę i obowiązującym regulaminem pracy i wynagrodzeń,
 • naliczanie i pobór obowiązkowych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji,
 • naliczanie i pobór zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie dokumentów podatkowych dla Klienta (PIT-4R, PIT-8AR),
 • przygotowanie list płac, szczegółowo przedstawiających miesięczne i roczne dochody i odliczenia (ZUS, IFT-1) oraz podatki dochodowe (PIT-11),
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Bądźmy w kontakcie

Jeżeli masz pytania, chcesz nawiązać ze mną współpracę lub jesteś na etapie poszukiwania księgowej, napisz lub zadzwoń.
Współpracuję Online z firmami na terenie całej Polski, natomiast w Krakowie możemy spotkać się face to face.

ul. Strzelców 17, lok. 1 parter,
31-422 Kraków