Kadry i Płace

Kadry i płace

 • prowadzenie akt osobowych pracowników(akt osobowych),
 • przygotowanie i złożenie zgłoszeń i dokumentów prawnych, aktualizujących aktualny stan zatrudnienia (ZUS, ZUA, ZWUA, PIP itp.),
 • prowadzenie rejestracji czasu pracy pracowników,
 • prowadzenie rejestracji i rozliczania urlopów,
 • przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązań stosunku pracy,
 • monitorowanie i wystawianie wniosków na badania medycyny pracy (wstępne i okresowe),
 • reprezentowanie podczas inspekcji i kontroli z ZUS, PIP lub US,
 • obliczenie wynagrodzenia podstawowego oraz świadczeń dodatkowych, zgodnie z postanowieniami umowy o pracę i obowiązującym regulaminem pracy i wynagrodzeń,
 • naliczanie i pobór obowiązkowych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji,
 • naliczanie i pobór zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie dokumentów podatkowych dla Klienta (PIT-4R, PIT-8AR),
 • przygotowanie pasków płac, szczegółowo przedstawiających miesięczne i roczne dochody i odliczenia (ZUS, IFT-1) oraz podatki dochodowe (PIT-11, PIT-40),
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Jeżeli masz pytania, chcesz nawiązać ze mną współpracę lub jesteś na etapie poszukiwania księgowej, napisz do mnie. Współpracuję Online z firmami na terenie całej Polski, natomiast na terenie Krakowa oraz Mielca, możemy spotkać się face to face.

Kontakt

Wiadomość została wysłana