Różnica pomiędzy B2B a umową o pracę

Różnica pomiędzy B2B a umową o pracę

Data publikacji - wrzesień 2018
Pracujesz na etacie, a szef proponuje Ci przejście na własną działalność gospodarczą? Docierają do Ciebie informacje o rozwiązaniach B2B i nie wiesz o co chodzi? Co jest korzystniejsze etat czy własna działalność? Odpowiedzi zamieszczam w artykule.

Warto zacząć od definicji umowy o pracę i działalności gospodarczej.

Działalność gospodarcza jest formą pracy na własny rachunek przez osoby fizyczne. Obecny system prawny wprowadził duże ułatwienia związane z założeniem takiej działalności. I brawa dla niego! Można zrobić to bezpłatnie, bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy wypełnić wniosek elektroniczny na stronie www.ceidg.gov.pl i przesłać bezpośrednio do Urzędu, wykorzystując przy tym elektroniczny profil zaufany lub bankowość elektroniczną. Bez potrzeby wizyty w Urzędzie, jesteś w stanie stać się formalnie przedsiębiorcą w niecałe 10 min.

Umowa o pracę jest standardową formą zatrudnienia. Zawiera zakres praw i obowiązków pracodawcy i pracownika. Opisuje rolę pracodawcy i konkretne zadania pracownika. Po podpisaniu umowy pracownik wykonuje określoną pracę, którą powierzył mu szef. Obowiązkiem pracodawcy jest wypłacenie pracownikowi pieniędzy, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Umowa o pracę i wszelkie zasady jej funkcjonowania oparta jest o Kodeks Pracy.

Plusy i minusy

Działalność gospodarcza, a za tym często idzie coraz częściej samozatrudnienie na B2B daje dużo korzyści zarówno dla pracodawcy jak i pracownika. Przede wszystkim są to korzyści finansowe.

W porównaniu z umową o pracę pracownik otrzymuje więcej pieniędzy „na rękę”. Dodatkowo pracodawca jest w bardzo korzystnej sytuacji, ponieważ ponosi zdecydowanie mniejsze koszty ze współpracy z taką osobą. Fakturę zalicza do kosztów firmowy i odlicza VAT. Poniżej pokażę to na konkretnym przykładzie.

Porównanie etatu, a działalności gospodarczej. Przyjmuję, że przedsiębiorca wybrał opodatkowanie podatkiem liniowym i korzysta z tzw. „małego ZUSu”.

Pracownik Tomek jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Otrzymuje co miesiąc wynagrodzenie w wysokości 10 000 zł „na rękę”. W sierpniu pracodawca Kowalski musi odprowadzić za swojego pracownika większy podatek 32%, ponieważ kwota znajduje się w drugim progu podatkowym (przekroczyła 85 528 zł dochodu). Wynagrodzenie Tomka nie zmienia się, nie otrzyma z powodu większego podatku dodatkowej premii. Kowalski w ciągu roku poniesie łączny koszt w wysokości 215 649,37 zł, z czego Tomek dostanie tylko 120 000 zł. Pozostałe kwoty to podatek i kwoty ubezpieczeń przekazywane do ZUS.

Rozliczenie roczne - umowa o pracę

Pracownik Wojtek rozlicza się z pracodawcą na podstawie faktury. Wystawia fakturę na kwotę 14 256,68 zł. Przy minimalnych kosztach 400 zł netto i „małym ZUSie” rocznie otrzyma 133 723,72 zł. Różnica między umową o pracę to 13 723,72 zł. Tak naprawdę pracodawcę interesuje kwota netto. Oczywiście z jego konta zostanie przekazana kwota razem z VAT czyli 17 535,72 zł, ale VAT odliczy sobie w deklaracji. Kolejny plus.

Rozliczenie roczne - działalność gospodarcza

Jak wynika z tabelki pracodawca, który współpracuje z osobą posiadającą swoją działalność gospodarczą, ma dużo mniejsze koszty. Ważne jest to, że pracownik, wystawiając fakturę, otrzymuje więcej pieniędzy. Uwzględniłam tutaj koszty w wysokości 400 zł, ale zawsze mogą być one większe. Wszystko zależy od zarządzania i potrzeb działalności.

Do kosztów działalności można zaliczyć zakup komputera, oprogramowania, paliwa, leasingu na samochód czy szkoleń branżowych. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu kosztami, jesteś w stanie więcej zarobić. Umowa o pracę nie daje możliwości rozliczenia któregokolwiek z tych kosztów. Otrzymujesz tyle, ile masz w wpisane w umowie o pracę.

Kolejnym plusem jest duża elastyczność w pracy. Przy zatrudnieniu na umowie o pracę należy przestrzegać odpowiednich terminów, godzin pracy, urlopów, tak aby zadeklarowana praca, zgodna była z przepisami Kodeksu Pracy. Branża IT charakteryzuje się duża zmiennością i wszelkie sztywne reguły uniemożliwiające zmiany, prowadzą do blokady dalszego rozwoju.

Własna firma daje dużą swobodę w podjęciu decyzji z kim i na jakich warunkach chcesz pracować. Możesz wynegocjować większą kwotę i zakres zadań do wykonania. Samodzielnie możesz wybrać kontrahenta. Nie ma konieczności podporządkowania się pod sztywne reguły, takie, jak wynikają z umowy o pracę.

Działalność gospodarcza nie zamyka przedsiębiorcy na jednego pracodawcę, ale otwiera możliwości do działania w kilku projektach jednocześnie. Daje to duże pole do rozwoju osobistego i realizowania nowych zadań.

Z drugiej strony prowadząc działalność gospodarczą odpowiadasz w pełni za jej majątek. Jesteś odpowiedzialny za odprowadzenie składek do ZUS czy podatków do Urzędu Skarbowego. Sam musisz pamiętać o ustawowych terminach. Zarabiasz tylko jeśli wykonałeś pracę, nie możesz skorzystać ze zwolnienia chorobowego czy płatnego urlopu. Samozatrudnienie wyklucza wszelkie formy przywilejów oferowanych przez Kodeks Pracy.

Podsumowując:

Plusy

 • większa decyzyjność o kontrahentach z którymi współpracujesz, nie podporządkowujesz się pod projekty wybrane przez pracodawcę;
 • współpraca z kilkoma pracodawcami na raz, to Ty decydujesz z kim chcesz współpracować;
 • elastyczny czas pracy;
 • większe możliwości finansowe;
 • możliwość zaliczenia do kosztów prowadzenia działalności kosztów paliwa, zakupu komputera, leasingu na samochód,szkoleń branżowych;
 • niższe koszty zatrudnienia dla pracodawcy;
 • przedsiębiorca ma większą swobodę w negocjacji warunków umowy z pracodawcą;

Minusy

 • brak płatnych urlopów;
 • brak prawa do odpłatnego chorobowego lub macierzyńskiego;
 • brak ustawowo określonego okresu wypowiedzenia;
 • konieczność osobistego odprowadzania składek do ZUS i podatków do US;

Czyli wszelkie benefity wynikające z Kodeksy Pracy.

Warto przeanalizować własną sytuację i odpowiedzieć sobie na pytanie czy działalność gospodarcza będzie dla mnie kolejnym krokiem do rozwoju kariery? Na pewno da dużo większe możliwości finansowe i wolność w podejmowaniu decyzji co do realizowanych projektów. Sam ustalasz godziny pracy do potrzeb swojego życia i nikt nie będzie Cię za to rozliczał. Dla osoby, która ceni sobie pracę w 8 godzinnym trybie i podporządkowanie się pod schematy szefa, decyzja o założeniu własnej działalności będzie ryzykowna. Jednak polecam podjąć ryzyko i mieć satysfakcję z budowania swojego własnego biznesu.

Jeżeli masz pytania, chcesz nawiązać ze mną współpracę lub jesteś na etapie poszukiwania księgowej, napisz do mnie. Współpracuję Online z firmami na terenie całej Polski, natomiast na terenie Krakowa oraz Mielca, możemy spotkać się face to face.

Kontakt

Wiadomość została wysłana